Celtictuning

CT
Toimintamme perustuu moottorien ohjausyksiköiden uudelleen ohjelmointiin. CelticTuning on toiminut alalla yli kaksikymmentäviisi vuotta ja on edelläkävijä ajoneuvojen diesel- ja bensiinimoottorien ohjainyksiköiden uudelleen ohjelmoinnissa koko maailmassa.

Optimoinnit

ECU REMAP | ECU TUNING | ECU OHJELMOINTI
MIKÄ ON ECU ( MOOTTORIN OHJAUSYKSIKKÖ ) ?
Kaikkia uudempia diesel- ja bensiini moottoreita ohjataan ECU:lla (moottorin ohjausyksiköllä). Tätä ”EngineControlUnits” voisi kuvailla ajoneuvon ”aivoiksi ” sisältäen mikroprosessorin ja antaa sekä kerää tietoa moottorin eri antureista. Se analysoi tietoja, kuten moottorin lämpötilaa, kaasupolkimen asentoa, pakokaasujen happipitoisuutta sekä monia muita parametreja. Anturien tietojen avulla ECU annostelee juuri oikean määrän polttoainetta, juuri oikeaan aikaan tarjoten hyvän polttoainetalouden ja suorituskyvyn.

MIKSI VALMISTAJA EI OLE OHJELMOINUT MOOTTORIN KAIKKIA RESUSSEJA KÄYTTÖÖN?
Kun valmistaja kehittää uuden moottorin, on sen otettava huomioon kaikki olosuhteet jotta moottoria voidaan käyttää kaikissa maanosissa joille he aikovat myydä tätä mallia. Tämä tarkoittaa että ohjelmoimalla ECU:n se antaa moottorille parhaan suorituskyvyn tai suurimman polttoainetehokkuuden. Valmistajien on kuitenkin tehtävä kompromisseja ohjelmointiin. Heidän on huomioitava erilaiset toimintaolosuhteet, näitä voisivat olla huonolaatuiset polttoaineet, äärimmäiset lämpötilat ja korkeuserot, erilaiset päästörajat ja jopa mahdollisuus, että ajoneuvoa ei huoleta säännöllisesti noudattaen valmistajan suosittelemia ohjeita.

EDUT ECU REMAPPING
ECU:n uudelleen ohjelmointi ei ainoastaan ​​paranna moottoreiden teho- ja vääntömomentti arvoja, se myös terävöittää kaasupolkimen reagointia ja laajentaa tehoaluetta. Tämä tekee tehoalueesta paljon lineaarisemman, mikä puolestaan ​​tekee ajosta paljon herkempää ja moottori on joustavampi. Usein ajoneuvojen teho on rajoitettu valmistajan toimesta, ilman mitään muuta syytä kuin sen varmistamiseksi, että ajoneuvo sopii määrätylle asiakaskunnalle. Jos kuluttaja ei tarvitse tai halua tällaisia ​​rajoituksia ajoneuvonsa moottorissa, voimme uudelleen ohjelmoinnilla lisätä piilotetut teho ja vääntömomentit lukitusta moottorinohjausjärjestelmästä. Muita tärkeitä etuja uudelleen ohjelmoinnilla on vähentää polttoaineen kulutusta ja lisätä alavääntömomenttia, tällä toimenpiteellä saamme suurimman polttoaineen kulutus säästön, moottori vaatii vähemmän kaasua moottoritie nopeuksilla, voit ajaa suuremmalla vaihteella hitaammin. Myös mäkiset tieosuudet, raskas lastaus, perävaunun veto ja muut voimaa tarvitsevat olosuhteet helpottuvat.

VOIKO OPTIMOINTI VAURIOITTAA MOOTTORIA?
Moottorin elinikä ei oleellisesti muutu optimoinnista johtuen. Moottorin elinikään vaikuttaa huomattavasti enemmän moottorin asiallinen ja oikea-aikainen huolto. Ohjelman muuttaminen vaatii erittäin suurta ammattitaitoa. Tästä syystä olemme päätyneet käyttämään englantilaisia CelticTuning-ohjelmia jolloin voimme olla varmoja, että muutokset on tehty asiallisesti. Ammattitaidoton parametrien muutos voi aiheuttaa ajoneuvon epänormaalia käyttäytymistä ja jopa moottoririkon. Siksi kannattaa ehdottomasti valita vain laadukas CelticTuning ohjelma, joita me toimitamme ja asennamme ammattitaidolla.

Turboahdetun dieselmoottorin ohjelmointi:

lisääntyneet hevosvoimat
suurempi vääntömomentti
nopeampi kaasuun reagointi
tasaisempi tehonanto
parempi polttoainetalous
turvallisempia ohituksia

 
Turboahdetun bensiinimoottorin ohjelmointi:

lisääntyneet hevosvoimat
suurempi vääntömomentti
nopeampi kaasuun reagointi
tasaisempi tehonanto
turvallisemmat ohitukset

EGR

Pakokaasun takaisinkierrätys eli EGR-järjestelmä, joka tulee sanoista Exhaust Gas Recirculation ja kierrättää osan pakokaasuista uudelleen sylintereihin. Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä on yleensä pakosarjasta imusarjaan tuleva putki, jonka imusarjan päässä on EGR-venttiili. EGR-venttiili voi olla ohjattu alipaineella tai sähköisesti, joista jälkimmäinen on tarkempi. EGR-venttiili säätelee saapuvan pakokaasun määrää imusarjan paineen mukaan – venttiili on kiinni tyhjäkäynnin alipaineessa ja suurella ylipaineella, eli on avoinna osapaineella ja silloin sallii pakokaasun virtauksen imusarjaan. Ongelmat: Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä karstoittaa ajan mittaan imusarjan, joskus EGR-venttiili voi jumittua tai vuotaa. Koko pakokaasujen takaisinkierrätyksessä on se ongelma, että sylinterien täyttöaste huononee, koska imuilman sekaan sotketaan kuumaa ja palamiskelvotonta pakokaasua. Takaisinkierrätetty pakokaasu hidastaa uuden seoksen palamista ja vie tilaa palamiskykyiseltä seokselta. Tämä aiheuttaa moottorin tehonlaskua ja lisää polttoainekulutusta.

DPF

Hiukkassuodattimen (DPF)  optimointi
Diesel autojen hiukkassuodattimet olleet pakollisia EU:ssa vuodesta 2007 lähtien. Suodattimen tarkoituksena on kerätä nokea pakokaasuista ja polttaa sen sisältämät saasteet tuhkaksi. Hiukkassuodattimet ovat erittäin vikaherkkiä. Tukkeutunut suodatin aiheuttaa vakavan moottorivaurion

Monien autojen huolto-ohjelmaan sisältyy suodattimen uusiminen määrätyn ajokilometrimäärän välein, hinta haarukka 1000€-5000€. Useat autovalmistajat kieltävät biodieselin käytön hiukkassuodatinmalleissaan (mm. Audi, Seat, Skoda, VW). Tästä ongelmasta päästään suodattimen optimoinnilla.

Auto, jossa on hiukkassuodatin, kuluttaa enemmän polttoainetta kuin sama auto ilman suodatinta mikä lisää CO2 päästöjä samassa suhteessa. Lyhyet käyntijaksot saattavat tukkia suodattimen niin pahasti, että moottori ei enää suostu käymään. Pahasti tukkeutunut suodatin voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion.

Uusi hiukkassuodatin maksaa merkistä riippuen 1000 – 5000€ ilman vaihtotöitä. Hiukkassuodattimen optimointi itsessään lisää hieman tehoa ja mahdollistaa suuremman tehon noston lastutuksessa. Optimoimme hiukkassuodattimen toiminnan  jolloin vältytään suodattimen aiheuttamista vikakoodeista, vikatiloista ja tyhjennyspoltoista.

Katsastuksessa mitattavat päästöt eivät lisäänny eikä poisto aiheuta vikakoodeja. CO2-päästöt laskevat hieman DPF-poiston myötä.